ელექტრო მომსახურება - სმარტერი

მაღალი ხარისხის ელექტრო მომსახურება

სწორად დაგეგმილ ელექტრო მომსახურება ამცირებს ელექტროენერგიის ყოველდღიურ დანახარჯებს, გვაძლევს შესაძლებლობას დავადგინოთ ზედმეტი ენერგოდანახარჯების მიზეზი და ამის შესაბამისად მოვახდინოთ ოპტიმიზაცია. გარდა ამისა, სწორად დაგეგმილ ელექტრო პროექტში ცვლილების შეტანა ბევრად უფრო მარტივია, ვიდრე შეცდომების საფუძველზე დაქსელილ შენობაში. 

ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი ადამიანების სიცოცხლე და ჯანმრთელობაა, ელექტრო მოწყობილობების სწორად დაგეგმვა და აღსრულება კი უსაფრთხოების გარანტიას აძლევს ნებისმიერი შენობის მფლობელს იქნება ეს საცხოვრებელი ბინა, კომერციული ფართი, ინდუსტრიული შენობა თუ სხვა. საბოლოოდ, ვიღებთ მაღალი ხარისხის ელექტრომომარაგებით აღჭურვილ შენობას.

მომწოდებლები

ჭკვიანი გადაწყვეტილებები

01

აღსრულების მომსახურება მოიცავს: დაკაბელებას, ფურნიტურის მონტაჟს, სანათების მონტაჟს, ფარების აწყობას, ფარების მონტაჟს, კაბელსადინარების გაყვანას და მონტაჟს, მთლიანი სისტემის ექსპლუატაციაში გაშვებას.

02