სასტუმროს გადაწყვეტილებები - სმარტერი

მოწყობილობები, რომლებიც კომფორტს ქმნის

სასტუმროს ნომრის უსაფრთხოებისთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია კარის საკეტები. სმარტერი გთავაზობთ, როგორც Offline, ისე Online კარის საკეტების. 

Online საკეტის დაყენების შემთხვევაში, სასტუმროს რეცეფციის თანამშრომელი დისტანციურად, ავტომატურ რეჟიმში იღებს ინფორმაციას: ღიაა თუ დახურულია კარი, რომელი ბარათით გაიღო ნომერი და ვინ შევიდა ოთახში, როგორია ელემენტის დონე. რეცეფციის თანამშრომელს თავად შეუძლია გააღოს ან დაკეტოს კარი ისე, რომ ნომერთან მისვლა არ დასჭირდეს. 

ჭკვიანი საკეტების კუთხით, ჩვენ ვპარტნიორობთ ისეთ ბრენდებთან, რომლებსაც მომხმარებელი დიდი ხანია უცხადებს ნდობას, ესენია: ASSA ABLOY, ORBITA, BONVINI, YALE. სმარტერი ასევე გთავაზობთ, როგორც ტრადიციულ ისე ჭკვიან მინიბარებს. ჭკვიანი მინიბარის შემთხვევაში, თუ მომხმარებელი აიღებს პროდუქტს, ეს ავტომატურ რეჟიმში აისახება სისტემაში, რაც სასტუმროს მფლობელს ინფორმირებულობის შესაძლებლობას აძლევს.

მომწოდებლები

პროდუქტები

ჩვენ გეხმარებით გადააქციოთ თქვენი მომხმარებლები მყიდველებად კონტენტისა და ვირტუალური საქონლის შეთავაზებისა და უპრობლემო მონეტიზაციის გზით. ჩვენ დაგეხმარებით ციფრული ეკოსისტემის მართვაში.