ქსელური უზრუნველყოფა

მაღალი ხარისხის ინტერნეტის სწრაფი მიწოდება

სმარტერი გთავაზობთ Wi-fi წვდომის წერტილების (Access Point) მონტაჟს, რაც გულისხმობს Wi-fi-ს გავრცელებას სხვადასხვა ოთახებში. მაგალითად, სასტუმროს ყველა ოთახს ინტერნეტი სწრაფად და შეუფერხებლად რომ მიეწოდოს, შენობაში ვნერგავთ Mesh Wi-fi სისტემას. გარდა ამისა, ჩვენ სასტუმროებს ვთავაზობთ მათზე მორგებული IP ტელევიზიისა და ტელეფონიის სისტემებს.

ამ შემთხვევაში, სასტუმროს აქვს შესაძლებლობა ტელევიზორზე გამოიტანოს მისთვის სასურველი სერვისები, მომხმარებელი კი შეძლებს პირდაპირ ტელევიზორის საშუალებით ისარგებლოს სხვადასხვა მომსახურებით. ეს სისტემა ასევე გვაძლევს ბილინგის ანუ გადახდის სისტემის დანერგვის საშუალებასაც. ამ შემთხვევაში, სტუმარს შეუძლია ნებისმიერ დროს ტელევიზიის საშუალებით ლაივ რეჟიმში ნახოს მისი მიმდინარე ანგარიში და გადაიხადოს თანხა. რაც შეეხება ტელეფონიას, ტელეფონიის გამოყენებით სტუმარს ექნება კავშირი ქალაქის ქსელთან და ასევე შეძლებს, რომ ნომრიდან დაუკავშირდეს რეცეფციის თანამშრომელს.

მომწოდებლები

ჭკვიანი გადაწყვეტილებები

01

იმ შემთხვევაში თუ ქსელში კაბელი დაზიანდება, ჩვენი ინჟინრების გუნდი დაადგენს დაზიანებული კაბელის ადგილმდებარეობას და აღადგენს მას.

02

03