ჭკვიანი ქალაქი - სმარტერი

რატომ ჭკვიანი ქალაქი?

კვლევის თანახმად, 2025 წლისთვის ჭკვიანი ქალაქის ინფრასტრუქტურიდან დაზოგილი თანხა 100 მილიარდ აშშ დოლარამდე გაიზრდება, რაც მთელ მსოფლიოში ჭკვიანი ქალაქების ხარჯის 40 პროცენტს შეადგენს. ჭკვიანი ქალაქი ხვალინდელი ადგილია. ეს არის რევოლუციისა და ინოვაციური გადაწყვეტილებისკენ გადადგმული ნაბიჯი. იმისთვის, რომ ქალაქი იყოს წარმატებული, საჭიროა არა მხოლოდ სასიამოვნო საცხოვრებელი გარემოს შექმნა, არამედ კონკურენტუნარიანი ბაზარი და უფრო კმაყოფილი მაცხოვრებლები.

სწორედ ეს არის ჭკვიანი ქალაქის მთავარი კონცეფცია. ამ შემთხვევაში, გზები გადაიქცევა ინტელექტუალურ საკომუნიკაციო მაგისტრალებად, რომლებიც შეძლებენ რეაგირება მოახდინონ სატრანსპორტო სიტუაციაზე და თავიდან აიცილონ გადატვირთულობა და ტრანსპორტის შეფერხება. 

ჭკვიანი ქალაქი აუმჯობესებს ჰაერის ხარისხს, ამცირებს ნახშირორჟანგის გამოყოფას და ხელს უშლის ხალხის გადინებას ქალაქის ცენტრებიდან. 

ეს სისტემა 24%-ით აუმჯობესებს ქალაქში ცხოვრების ხარისხს, 38%-ით ზრდის გარემოზე დადებით ზემოქმედებას, 14%-ით ზრდის უსაფრთხოებას და 27%-ით ზოგავს რესურსების მოხმარებას.

მომწოდებლები

ჭკვიანი გადაწყვეტილებები

01

ქალაქში განთავსებული ლამპიონების მართვა შესაძლებელია ცენტრალიზებულად, კონკრეტული გეოგრაფიული არეალის შესაბამისად, იქნება ეს: დასახლება, ცენტრი, ქალაქი თუ სხვა.  ეს გადაწყვეტილება შესაძლებლობას გვაძლევს დავზოგოთ ენერგია და გავზარდოთ პროდუქტის სიცოცხლისუნარიანობა, რადგან ამ შემთხვევაში, შეგვიძლია დავარეგულიროთ სინათლის ინტენსივობა ქუჩის პრიორიტეტების შესაბამისად.  გარდა ამისა, ეს სისტემა გვაძლევს შესაძლებლობას ცენტრალიზებულად მივიღოთ ინფორმაცია განათებაში არსებული ხარვეზის შესახებ და სერვისის გუნდს მივაწოდოთ ზუსტი ინფორმაცია და ლოკაცია დაზიანების შესახებ, რაც თავის მხრივ ზოგავს ლოგისტიკურ ხარჯებს

02

03

04

05

06

07

08