საერთაშორისო აკადემია "ლოგოსი" - სმარტერი

საერთაშორისო აკადემია "ლოგოსი"

ლისზე მშენებარე საერთაშორისო აკადემია "ლოგოსის" ახალ კამპუსში სმარტერი მუშაობს სახანძრო დეტექციის, ხანძარქრობის, სახანძრო გახმოვანების, სახანძრო ვენტილაციის, ინტერნეტის ქსელისა და ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემების მოწყობაზე.