ლადო გუდიაშვილის მოედანი - სმარტერი

ლადო გუდიაშვილის მოედანი

განათების ავტომატიზაცია
KNX პროტოკოლი
ჭკვიანი სანათები

ქალაქში ცხოვრების ხარისხის გასაუმჯობესებლად აუცილებელია პარკებში, სკვერებში, მოედნებზე თანამედროვე სისტემების ინტეგრაცია. სწორედ ამის მაგალითია ლადო გუდიაშვილის მოედანი, სადაც ჩვენ KNX პროტოკოლზე დაყრდნობით გავაკეთეთ განათების სრული ავტომატიზაცია.

შენობის ფასადის განათებისთვის დავნერგეთ 300-ზე მეტი Dali პროტოკოლზე მომუშავე სანათი. დღეს ამ მოედანზე განათების მართვა შესაძლებელია ინდივიდუალურად, სამართავი მოწყობილობების დახმარებით. გარდა ამისა, ჩვენ შეგვიძლია დავარეგულიროთ განათების სიკაშკაშე. საღამოს მოახლოებასთან ერთად სინათლის სიკაშკაშე გაიზრდება, გათენებასთან ერთად კი შემცირდება, რაც ხელს უწყობს ენერგოეფექტურობის შენარჩუნებას.