სასტუმროს გადაწყვეტილებები - სმარტერი

გადაწყვეტილება დასამახსოვრებელი შთაბეჭდილებისთვის

ტურიზმის მიმართულება საქართველოში მზარდია, რაც სასტუმროების მნიშვნელობას კიდევ უფრო ზრდის. ამ მზარდ მოთხოვნას სმარტერი მომზადებული ხვდება და გთავაზობთ ყველა გადაწყვეტილებას შენობის მართვის სისტემიდან დაწყებული, სასტუმროს ნომრის მართვის სისტემით დასრულებული. ჩვენს პორტფოლიოში შეხვდებით ისეთ პროექტებს, რომლის ფარგლებშიც ჩვენ არსებული სასტუმროს განახლება და ავტომატიზაცია გავაკეთეთ. ჩვენი სისტემების დახმარებით სტუმარი ნომერში განათების, გათბობის, გაგრილების, ფარდების, კარის მართვას ერთი მოწყობილობიდან შეძლებს.

გარდა ამისა, რეცეფციის თანამშრომელს ნომრის შესახებ კომპიუტერში ავტომატურად აესახება შემდეგი ინფორმაცია: არის თუ არა ვინმე ოთახში, როგორი ტემპერატურაა ნომერში, როგორ მდგომარეობაშია ფარდები, ჩართულია თუ არა განათება, ღიაა თუ არა ფანჯარა და სხვა. ჩვენ შეგვიძლია სასტუმრო აღვჭურვოთ ისეთი ნივთებით, როგორიც არის: კარის ჭკვიანი საკეტები, მინიბარები, სეიფები, ენერგოდამზოგველი რელეები, განათება და სტუმრის ოთახისთვის განკუთვნილი საყოფაცხოვრებო ტექნიკა. გარდა კომფორტისა, ეს გადაწყვეტილება სასტუმროს მფლობელს უსაფრთხოების და ენერგოეფექტურობის გარანტიას აძლევს.

გადაწყვეტილებები

 • 01
ეს არის სისტემა, რომელიც შესაძლებლობას გვაძლევს ვმართოთ მთლიანი სასტუმრო ერთი მოწყობილობიდან. ავტომატიზაციის ჭკვიანი გადაწყვეტილება კომფორტს უქმნის, როგორ დამსვენებელს, ისე სასტუმროს მფლობელს. მნიშვნელობა არ აქვს ბრენდულ 5 ვარსკვლავიან სასტუმროზე ვსაუბრობთ თუ ჰოსტელზე, სასტუმროს ოთახის ავტომატიზაცია ერთნაირი წარმატებით გამოიყენება ორივე შემთხვევაში. სასტუმროს მფლობელს შეუძლია ბრძანებების გაგზავნით მართოს ნებისმიერი ოთახი და მიიღოს ავტომატური ინფორმაცია, ხოლო დამსვენებელს შეუძლია უბრალოდ ისიამოვნოს შექმნილი კომფორტით.
 • 02
 • იმისათვის, რომ მომხმარებელმა სასტუმრო დადებითი შთაბეჭდილებით დატოვოს, აუცილებელია მისი შესაბამისი მოწყობილობებით აღჭურვა. გარდა სასტუმროს სრული ავტომატიზაციისა, სმარტერი გთავაზობთ ნომრებში ისეთი მოწყობილობების განთავსებას, როგორიც არის საკეტები, ენერგოდამზოგველი რელეები, სეიფები, მინიბარები და ოთახის ნომრისთვის განკუთვნილი წვრილი საყოფაცხოვრებო ტექნიკა.
 • 03
 • ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ კომპანია ,,სმარტერ ელექტრიკი“, რომელიც სმარტერ ბიზნეს ჯგუფში შემავალი ერთ-ერთი კომპანიაა. მისი მთავარი ფუნქცია ელექტრო სამონტაჟო მომსახურების სრული სერვისის უზრუნველყოფაა. სმარტერ ელექტრიკი გთავაზობთ ელექტრო მომსახურებას საერთაშორისოდ აღიარებული სტანდარტებისა და რეკომენდაციების დაცვით.
 • 04
  ჭკვიანი განათება საშუალებას გვაძლევს დისტანციურად, აპლიკაციით, ვმართოთ განათების სიკაშკაშე და მოვარგოთ ის ჩვენს მდგომარეობას, წიგნის კითხვას, ფილმის ყურებას, მუშაობას, ძილს. სმარტერი გთავაზობთ ჭკვიანი განათების შემდეგ ტიპებს: ინტერიერის განათება, ინტერიერის ჭკვიანი სანათები (მართვადი) და დალი (DALI) სანათები.
 • 05
  სმარტერი კანონმდებლობასთან ზუსტი შესაბამისობით გთავაზობთ სახანძრო უსაფრთხოების, კერძოდ, ხანძრის დეტექციის და პრევენციის სისტემებს. ამ კუთხით, ჩვენ ვართ Johnson Controls-ის ბრენდის, FireClass-ის პარტნიორები, რომლის სახანძრო უსაფრთხოების სისტემა აკმაყოფილებს N54 სტანდარტს და არის ასოცირებული ევროკავშირში.
 • 06
  სამისამართო გახმოვანების სისტემა არის ელექტრონული აუდიო სისტემა, რომლის გამოყენებითაც შეგვიძლია შენობაში მყოფ ადამიანებს ერთდროულად მივაწოდოთ ინფორმაცია. მაგალითად, კრიტიკული სიტუაციების დროს, შეგვიძლია ყველას მოვუწოდოთ დატოვონ შენობა.
 • 07
  შესასვლელების მართვის სისტემა განსხვავდება შენობა-ნაგებობის ტიპიდან გამომდინარე. აქ, შეიძლება მოიაზრებოდეს, როგორც თანამშრომლების, ისე სატრანსპორტო საშუალების დაშვება შენობაში და მის პერიმეტრზე. თითოეულის მართვა ზონალურად არის შესაძლებელი, რაც ბიზნესის მფლობელს აძლევს შესაძლებლობას კონკრეტულ ადგილებზე დაუშვას კონკრეტული თანამშრომლები, დისტანციურად აკონტროლოს შენობაში შესული და გასული სატრანსპორტო საშუალებები. დაშვების და აღრიცხვის სისტემა თავის თავში მოიცავს: კამერით ამოცნობას, შლაგბაუმით შეშვებას, დომოფონების, ნომრის ამოცნობის სისტემას და ა.შ.
 • 08
  მუსიკის მოსმენის ან ფილმის ყურებისგან მაქსიმალური სიამოვნება რომ მივიღოთ, აუცილებელია მაღალი ხარისხის აუდიო სისტემა, ამიტომ, სმარტერი გთავაზობთ High-Performance აუდიო სისტემას. HiFi აუდიო სისტემა მაქსიმალურად ერგება ადამიანის სმენის დიაპაზონს, მისი ჟღერადობა მიახლოებულია რეალურ ბგერასთან. HiFi აუდიო სისტემის გამოყენებით, ჩვენ შეგვიძლია სახლის ტელევიზორი სამგანზომილებიან აუდიო სისტემად გადავაქციოთ. ამ დროს დინამიკებში ხმა ისეა გადანაწილებული, რომ მსმენელმა საუკეთესო გზით შეძლოს ბგერების აღქმა.
 • 09
  სმარტერი გთავაზობთ ნებისმიერი შენობა-ნაგებობისთვის ქსელის დაგეგმვისა და გამართვის სერვისს. ჩვენი ინჟინრები პროექტს ისე გეგმავენ, რომ ქსელი სისტემურად იყოს მოწესრიგებული და ერთი ადამიანის ქმედება არ უშლიდეს ხელს მეორეს ან არ აგდებდეს ინტერნეტის სიჩქარეს. Mesh სისტემა გამორიცხავს ინტერნეტის წყვეტას, მაშინაც კი როდესაც სართულებს ან ოთხებს შორის გადაადგილდები. ქსელური უზრუნველყოფის დახმარებით სასტუმროს ნომრებში ინტერნეტის სწრაფი და ხარისხიანი მიწოდება გარანტირებული იქნება.